Sepette Ürün Yok

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
   a) www.soudalsilikon.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı No:191 Alize İş Merkezi Kat:2 Daire:75 Tuzla / İSTANBUL adresinde mukim Karaduman Ticaret (Bundan böyle "Soudal Silikon" olarak anılacaktır).
   b) www.soudalsilikon.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu
   İşbu sözleşmenin konusu Soudal Silikon'un sahip olduğu internet sitesi www.soudalsilikon.com'dan Üye'nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Faaliyet Konusu
   Yetişkin oyun ve oyuncakları, çocuk oyun ve oyuncakları ve bebek oyun ve oyuncakları.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

   4.1. Üye, www.soudalsilikon.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Soudal Silikon'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

   4.2. Üye, Soudal Silikon tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Soudal Silikon'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Soudal Silikon'nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

   4.3. Üye, www.soudalsilikon.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'yi bağlayacaktır.

   4.4. Üye, www.soudalsilikon.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

   4.5. www.soudalsilikon.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Soudal Silikon ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Soudal Silikon'nin, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   4.6. Soudal Silikon, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.soudalsilikon.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Soudal Silikon'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

   4.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

   4.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Soudal Silikon'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Soudal Silikon'nin Üye'ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

   4.9. Soudal Silikon'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Soudal Silikon'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

   4.10. www.soudalsilikon.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Soudal Silikon'nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

   4.11. Soudal Silikon tarafından www.soudalsilikon.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

   4.12. Soudal Silikon, Üye'nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya,
      a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Soudal Silikon'ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
      b) Soudal Silikon ve www.soudalsilikon.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

   4.13. www.soudalsilikon.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Soudal Silikon web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

   4.14. Soudal Silikon, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.soudalsilikon.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

   4.15. Soudal Silikon, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

   4.16. Taraflar, Soudal Silikon'ne ait web sunucusu kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

   4.17. Soudal Silikon, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, dilediği taktirde "Üyelik Bilgilerim" sayfasında bulunan "Hayır! Yeniliklerden haberdar olmak istemiyorum." seçeneğini işaretleyip bilgilerini güncellediği taktirde bu madde geçersiz sayılacaktır.

5. Sözleşmenin Feshi
   İşbu sözleşme Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya Soudal Silikon tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Soudal Silikon, Üye'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye'nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilaflerin Halli
   İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük
   Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.